Altijd gewoon rechtdoor en met de stroom mee dobberen? Dan is de dwarse Drentse zomerweek niks voor jou!

In de economie, de politiek, in zorg en onderwijs: blijven we volharden in een koers die ons niet veel goeds gaat brengen?

Kinderen en jonge mensen worden door het onderwijssysteem opgeleid tot brave staatsburgers en gekwalificeerde werkkrachten — de draad met hun innerlijk en levensdoel wordt alsmaar dunner. De economie die altijd maar moet groeien en mens en aarde misbruikt, is als een supertanker die maar één kant op kan varen. En in de democratie wordt, mooie woorden en goede bedoelingen ten spijt, over onze hoofden heen geregeerd.

Een verandering van koers kan alleen voortkomen uit mensen die ‘dwars’ willen en kunnen denken, die niet meewaaien met de waan van de dag, die originele en eigen inzichten ontwikkelen, die een gefundeerd oordeel kunnen vormen — en die hun idealen midden in het dagelijks leven willen plaatsen!

Welkom in De Dwarse Drentse Zomerweek!

In De Dwarse Drentse Zomerweek gaan we werken aan de innerlijke vlam die je kan inspireren om de samenleving nieuw te bezien en om je in verbinding te brengen met jouw betrokken deelname aan het werken aan een betere wereld.

Kunst, voordrachten, projectieve geometrie, landart, sociale en kunstzinnige oefeningen, gezamenlijke studie, kringgesprekken en ontmoetingen met mensen die in hun dagelijks leven tegen de stroom in aan hun ideaal werken — dit zijn de bestanddelen van deze zomerweek. En door middel van de ‘markt’ is er ruimte om in kleinere groepen te werken aan eigen vragen en speciale thema’s.

Naast dit alles is er ook gelegenheid om de omgeving te verkennen en in dit prachtige deel van Nederland te wandelen, te zwemmen en te genieten van de zomer.

Begeleiding

Het programma wordt gestalte gegeven door John Hogervorst, Marijke Meijer en Liesbeth Takken.
Wat wordt in de zomerweek hun inbreng?

John Hogervorst

John Hogervorst

Mijn levensthema ligt in de urgente en actuele betekenis van de antroposofie voor de praktijk van het menselijk samenleven. In de zomerweek wil ik, door voordrachten, inleidingen en in gesprekken, werken aan het vormen van inzicht over waarom het in onze huidige samenleving op zoveel gebieden niet goed, en eigenlijk steeds slechter lijkt te gaan, maar vooral zullen we werken aan het opbouwen van een zo concreet mogelijk beeld van hoe een andere, een ‘gezonde’ samenleving eruit ziet. Daarbij zullen we ook op zoek gaan naar praktijkvoorbeelden: die kunnen ons ervan overtuigen dat een andere weg mogelijk is en dat het loont om tegen de stroom in te zwemmen.

Marijke Meijer

Marijke Meijer

Tijdens de meetkundelessen op school leerden we over allerlei meetkundige figuren waarvan de mogelijkheden duidelijk omschreven waren. De mogelijkheden passen binnen het denkraam dat aangeleerd wordt om als brave burger te kunnen functioneren.

Wat nu als je je denkkader wilt vergroten? Dan is projectieve geometrie (of meetkunde) een manier om je hersens te laten kraken. De driehoeken, vierkanten, zeshoeken enz. komen letterlijk in beweging. Zodanig dat ze buiten het papier vallen en het denken van het oneindige mogelijk maken. Oneindige mogelijkheden worden zichtbaar: fysiek, sociaal, kosmisch.

Dit doen we niet alleen door te tekenen, maar ook in het lopen, bewegen en kunstzinnig bezig zijn. De toepassingsmogelijkheden zijn evenredig aan de ruimte die je krijgt als je denkraam oplost.

Liesbeth Takken

Liesbeth Takken

In de Dwarse Zomerweek zullen we proberen iets te ervaren van een vrij worden in en door de kunst. Via teken- en schilderoefeningen, individueel of samen, oefenen we afstemmen, waarnemen, het losmaken en vrij worden van brein en pols, en te 'proeven wat wil ontstaan'. En in landart-activiteiten - lekker buiten in de open lucht! - werken we samen aan een groter concept waarin we proeven wat de werking van een geometrische vorm is, wat deze plek in de natuur vraagt, welke materialen geëigend zijn, hoe een vorm verandert onder invloed van de tijd of het licht enzovoort. Ieder draagt zijn of haar eigen steentje bij en we zullen zien en beleven hoe het geheel uitstijgt boven de som der delen. Het vrij worden door de kunst biedt ons tevens de mogelijkheid het kunstbegrip te verruimen tot en met ons denken over een gezonde samenleving. Denken als sculptuur!

En verder?

‘Dwarsliggers’: in de loop van de week hebben we nog speciale ontmoetingen met vijf mensen die al jaren lang, met doorzetten en oog voor hun ideaal, ‘tegen de stroom op’ bewegen: Luuk Humblet en Mia Stockman, Arjen Nijeboer en Manon Pijnappel en Bert Cornelissen.

Een kleine greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Hoe komen we tot een gezonde economie?
 • Vrijheid om je te ontwikkelen — kracht om je te ontplooien
 • De sociale hoofdwet
 • Vrijheid, gelijkheid & broederschap
 • Sociale kunst
 • Het mysterie ‘geld’
 • De kunst of je leven?!
 • De menselijke maat als gouden maat

Wie is wie?

Aan De Dwarse Drentse Zomerweek wordt meegewerkt door:

Bert Cornelissen en Manon Pijnappel bieden op hun biologisch dynamische boerderij te Wittele (Drenthe) al 28 jaar zorg en opvang aan mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen, willen of mogen zorgen. Het bieden van een gezonde omgeving aan mens, dier, plant en land staat voorop. Wat kwam en komt daar allemaal bij kijken?

John Hogervorst is als ondernemer/oprichter verbonden aan uitgeverij Nearchus CV, een onderneming die samen met andere ondernemingen probeert op basis van Rudolf Steiners associatieve economie te werken; hij is redacteur van Driegonaal, directeur van de Summer Foundation en gaf op vele plekken voordrachten en cursussen over sociale driegeleding en economie.

Luuk Humblet en Mia Stockman vormden hun winkel De Blauwe Bloem in Gent in 1988 om tot een oefenveld voor een nieuwe economie. Samen met hun klanten en enkele leveranciers zoeken ze naar het vormgeven van het associatieve samenwerken in de praktijk. Met de Vereniging voor Associatieve Economie werken zij ook aan een bredere bekendheid voor dit economisch gedachtengoed.

Arjen Nijeboer is al ruim 15 jaar een van de meest actieve personen op het gebied van de directe democratie in Nederland. Niet alleen schreef hij over dit thema in vele media, ook was hij betrokken bij de invoering van het referendum in Nederland, was hij mede-oprichter van Meer Democratie en momenteel onder meer betrokken bij het referendum over TTIP.

Marijke Meijer: van jongs af aan heb ik als kunstenaar in het leven gestaan. Daarbij was de beeldende kunst de belangrijkste. Eenmaal volwassen kwamen daar de pedagogische- en sociale kunst bij. In het kader van mijn Werkplaats de groene slang geef ik lezingen en cursussen over thema’s als duister en licht, kleur, projectieve geometrie, sociale driegeleding, beeldvorming en bijen. Als kunstenaar schilder en werk ik met textiel vanuit de kleur en duister en licht.

Liesbeth Takken is beeldend kunstenaar, die zich de laatste jaren steeds meer toelegt op een zelf ontwikkelde vorm van ‘sociale kunst’. Via kunstprojecten, waaronder land art in de natuur, met groepen mensen, tracht zij nieuwe vormen van samenwerken èn kunst te combineren. Ze is daarnaast ook redactrice van Driegonaal, tijdschrift voor sociale driegeleding. Verbindend motto: “Sociale sculptuur: …making the invisible visible.”

Michiel & Annemieke Ludolphij zwaaien de scepter over de keuken.

Waar & Wanneer?

De Dwarse Drentse Zomerweek begint op zaterdag 23 juli en eindigt op zaterdag 30 juli.

Locatie

Groepsaccomodatie ’t Eenerveld
Amerika 7
9342 TC Een

Gelegen in het Noord-Drentse buurtschap Amerika vlakbij Een, een klein dorpje tussen de plaatsen Norg en Roden en dichtbij het punt waar de drie noordelijke provincies elkaar raken.

De omgeving kenmerkt zich door een rijke variatie in het typisch Drentse landschap: bos, heide, zandverstuivingen, vennetjes en landbouwgronden.

Kom je met het openbaar vervoer? We proberen vervoer voor je te regelen vanaf NS-station Assen.

Kosten

We hanteren drie tarieven:

 • Normaal tarief: € 450,00
 • Gereduceerd tarief (voor jongeren tot en met 28 jaar): € 350,00
 • Steuntarief: € 525,00

(Degenen die het steuntarief betalen maken het mede mogelijk dat anderen van het gereduceerd tarief gebruik kunnen maken.)

Prijzen inclusief vegetarische maaltijden van biologisch-dynamische of biologische kwaliteit; koffie, thee, sap e.d. (Er wordt voor ons gekookt, samen helpen we mee met tafel dekken, afruimen, afwassen e.d.)

Nadere informatie

Marijke Meijer
(06) 27 12 57 57
info@dddzw.nl

Opgeven kan tot uiterlijk 6 juli a.s. Op die datum beslissen we over het al dan niet doorgaan van De Dwarse Drentse Zomerweek. Indien de week niet doorgaat ontvang je de eerste termijnbetaling volledig retour.

Opgeven

Mail of bel ons en maak (per persoon) € 100,00 over op rekeningnummer NL46 INGB 0003 7883 03 t.n.v. Stichting Harmen van der Schaaf (te Gouda) onder vermelding van DDDZW. Uiterlijk 21 juli dient het resterende deel van het bedrag overgemaakt te zijn.

Geef het bij je aanmelding door als je samen met anderen komt, in verband met de indeling van de slaapkamers. In overleg: kamperen mogelijk.